Voorwoord

In de loop van februari 2017 groeide op de facebookpagina ‘ge zijt van Neeroeteren als ge ...’ de interesse om in het ‘Neroters plat’ te communiceren. Maurice Doumen en Gil Geron kwamen mekaar in dat interesseveld tegen en besloten om een ‘platte kemissie’ op te richten. Onder het voorzitterschap van wijlen Arno Segers nam de heemkundige kring Wotra ‘de platte kemissie’ onder haar vleugels. In enkele weken kon een werkgroep ‘Neroterse Kāl’ samengesteld worden die op 2 maart 2017 officieel opstartte bij een stukje Limburgse vlaai.

Deze werkgroep heeft als doelstelling onze dialecttaal op te waarderen. Wij willen het Neeroeters dialect – als geografisch bepaalde taalvariëteit – blijven koesteren en onze nakomelingen enthousiasmeren om het ‘plat Neroters’ te blijven spreken en schrijven.

Niet in het minst omdat een dialecttaal leidt tot groepsidentiteit en verbondenheid, maar ook omdat dialect spreken een meerwaarde biedt. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat meertaligheid voordelen biedt bij de cognitieve ontwikkeling én algemene taalontwikkeling. Limburgse dialecten bieden zelfs extra voordelen bij het aanleren van de standaardtaal ‘Nederlands’. In ons dialect maken we immers bijvoorbeeld nog onderscheid tussen mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden waardoor kinderen die Limburgs dialect spreken, in het Nederlands het verschil tussen ‘de’ en ‘het’ veel duidelijker oppikken.

Om de nodige ondersteuning te garanderen werd beslist om een schrijfwijze te bepalen. Veel zweet en tranen – maar ook veel plezier bij het ophalen van vergeten woorden en typische uitdrukkingen – leidden tot een definitieve schrijfwijze die wij met enige trots aan iedereen ter beschikking stellen in de handleiding ‘Neroterse Kāl’ elders in deze applicatie.

‘Neroterse Kāl’ is een digitaal woordenboek, speciaal ontwikkeld voor iedereen die het Neeroeters dialect koestert en wil leren of onderhouden. De woordenschat van een dialect werd tot nog toe in Vlaanderen vooral in gedrukte woordenboeken beschreven. Dankzij deze digitale versie kan via een uitgebreide zoekfunctie en mede d.m.v. een luisterfunctie het Neeroeters dialect op een zeer laagdrempelige manier voor iedereen toegankelijk worden. Als mensen met Neeroeterse roots zijn wij fier met deze primeur in Vlaanderen.

Begin 2019 liet Wotra de ‘platte kemissie’ los en gingen wij als zelfstandige vereniging ‘Neroterse Kāl’ verder. Dankzij de steun van het stadsbestuur van Maaseik en vele sympathisanten verkochten wij de Neeroeterse ‘verjaordaagsalmenak’ waardoor deze webapp verder afgewerkt kon worden.

Bij deze danken wij allen die in enkele maanden tijd meer dan 4000 woorden in het Neeroeters dialect aan ons bezorgden via Facebook en andere kanalen.

Wij nodigen iedereen uit om extra woorden toe te voegen en wensen allen veel plezier met onze prachtige streektaal.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van dit digitaal woordenboek, neem dan contact op met ons via info@nerotersekal.be. Wij bezorgen u graag de contactgegevens van de webontwikkelaars.

De werkgroep ‘Neroterse Kāl’

Gard Clysters, Gil Geron, Frans Roosen en Marleen Tiesters